Anasayfa
Anasayfa Hizmetlerimiz Neden Simülasyon Referanslarimiz Iletisim
Eğitim Merkezi
Değerlendirme Merkezi
Motivasyon Oyunları
Özel Tasarımlar
Değerlendirme Merkezi Motivasyon Oyunları Özel Tasarımlar

 

Ticari Farkındalık 101

"Kurumların sahip oldukları ticari yeteneklerin arttırılabilmesi, çalışanlarının ticari bakış açısına sahip olmalarından ve ticari sorumluluk alabilmelerinden geçer"

Tanım:

Bu program katılımcılara büyük resmi göstererek, iş stratejileri geliştirmeyi, stratejik kararların kuruma olan etkilerini simülasyon ortamındaki uygulamalarla tecrübe etmelerini amaçlar.

İçerik: 

Eğitim iki aşamada gerçekleştirilir.

 • Strateji ve Planlama
 • Operasyonel Politikalar
 • Finansal Bakış Açısı
 • Gelir-Gider Yönetimi
 • Faaliyet Sonuçlarının Analizi

konularında yaşanmış tecrübe, örnek ve vakalar ile desteklenen teorik bilgilendirme verilir.

Sonraki aşamada “İş Yönetim Simülasyonu_Basic” simülasyonu oynatılarak uygulama yaptırılır.

Kazanımlar:

 • Ticari faaliyetlerin bütünsel ve pratik olarak tecrübe edilmesi,
 • Rekabetçi bir ortamda hızlı karar alma becerisi,
 • Strateji geliştirme alışkanlığının kazanılması,
 • Getiri, maliyet ve risk arasındaki ilişkinin ve dengenin temel unsurlarının kavranması,
 • Maliyet, kar-zarar ve finansal sonuçların analiz edilmesi, kullanılması.
 • Kurum hedefleriyle uyumlu çalışmanın öneminin anlaşılması,
 • Firma içinde alınan kararların firmanın mali sonuçlarına nasıl yansıdığının görülmesi; aynı şekilde firmanın mali yapısının stratejik kararları nasıl etkilediğinin yaşanması,


Katılımcı Profili:

 • Stratejik Karar Alanlar: Orta ve üst düzey yöneticiler, yönetici adayları ve kurum içinde stratejik kararlara iştirak eden diğer kişiler.
 • Satış - Pazarlama Çalışanları: Satış ve pazarlama bölümlerinde görev yapan yöneticiler, uzmanlar ve satış şefleri.
 • Bütçe Sorumluluğu Olan Çalışanlar: Satınalma, lojistik, üretim, idari işler, insan kaynaklarında görev yapan, hedefleri olan ve bütçelerini yönetmekle sorumlu olan çalışanlar.
 • Bayiler: Kurumun bayilerinde görev yapan firma sahibi, yöneticiler ve bayi satış kadroları.

 

    başa dön  

 

Stratejik Planlama ve İş Yönetimi

“Stratejik karar alma yönetimin temelini oluşturur. Rekabetin üstesinden gelmek, fırsatları değerlendirmek ve yönü belirlemek doğru stratejilerin belirlenmesine bağlıdır.”

Tanım:

Bu program katılımcılara büyük resmi göstererek, iş stratejileri geliştirmeyi, stratejik kararların kuruma olan etkilerini simülasyon ortamındaki uygulamalarla tecrübe etmelerini amaçlar.

İçerik: 

Eğitim iki aşamada gerçekleştirilir.

 • Strateji ve Planlama
 • Operasyonel Politikalar
 • Finansal Bakış Açısı
 • Gelir-Gider Yönetimi
 • Faaliyet Sonuçlarının Analizi


konularında yaşanmış tecrübe, örnek ve vakalar ile desteklenen teorik bilgilendirme verilir.

Sonraki aşamada “İş Yönetim Simülasyonu_Executive” simülasyonu oynatılarak uygulama yaptırılır.

Kazanımlar

 • Ticari faaliyetlerin bütünsel ve pratik olarak tecrübe edilmesi,
 • Rekabetçi bir ortamda hızlı karar alma becerisi,
 • Strateji geliştirme alışkanlığının kazanılması,
 • Getiri, maliyet ve risk arasındaki ilişkinin ve dengenin temel unsurlarının kavranması,
 • Maliyet, kar-zarar ve finansal sonuçların analiz edilmesi, kullanılması.
 • Kurum hedefleriyle uyumlu çalışmanın öneminin anlaşılması,
 • Firma içinde alınan kararların firmanın mali sonuçlarına nasıl yansıdığının görülmesi; aynı şekilde firmanın mali yapısının stratejik kararları nasıl etkilediğinin yaşanması,


Katılımcı Profili:

 • Stratejik Karar Alanlar: Orta ve üst düzey yöneticiler, yönetici adayları ve kurum içinde stratejik kararlara iştirak eden diğer kişiler.
 • Satış - Pazarlama Çalışanları: Satış ve pazarlama bölümlerinde görev yapan yöneticiler, uzmanlar ve satış şefleri.
 • Bütçe Sorumluluğu Olan Çalışanlar: Satınalma, lojistik, üretim, idari işler, insan kaynaklarında görev yapan, hedefleri olan ve bütçelerini yönetmekle sorumlu olan çalışanlar.
 • Bayiler: Kurumun bayilerinde görev yapan firma sahibi, yöneticiler ve bayi satış kadroları.

 

    başa dön  

 

Finansal Farkındalık

“Finansal farkındalığı yüksek çalışanlar yaptıklarının ve kararlarının ne gibi sonuçlar doğuracağını bilerek hareket eder. Bu da kurumun başarısında fark yaratır.”

Tanım:

Bu eğitim katılımcıların temel ticari faaliyetler ve finansal kavramlarla ile ilgili farkındalığını artırmayı, iş süreçlerine finansal öngörüleri dahil etmek ve iş sonuçlarını finansal açıdan değerlendirmek ile ilgi bilgi ve tecrübe kazandırmayı amaçlar.

İçerik: 

Eğitim iki aşamada gerçekleştirilir.

 • Temel Finans
 • Finansal Analiz
 • İşletme Sermayesi Yönetimi


konularında yaşanmış tecrübe, örnek ve vakalar ile desteklenen teorik bilgilendirme verilir.

Sonraki aşamada Finans Yönetim Simülasyonu oynatılarak uygulama yaptırılır.

Kazanımlar

 • Temel finansal kavramlar öğrenilir
 • Gelir, gider, maliyet ve karlılık arasındaki ilişkinin kavranması sağlanır.
 • Paranın zaman değerinin önemi anlaşılır.
 • Firmadaki nakit akışı hakkında bilgi edinilir; nakit yönetiminin önemi kavranır.
 • Firma içinde alınan kararların firmanın mali sonuçlarına nasıl yansıdığı; aynı şekilde firmanın mali yapısının stratejik kararları nasıl etkilediği tecrübe edilir.
 • Firmanın değişik temel faaliyetlerine ortak bir yaklaşımla bakma becerisi kazanılır.
 • İş yönetimi açısından planlamanın önemi kavranır.


Katılımcı Profili:
Finansçı olmayan tüm çalışanlar

 

    başa dön  

 

Satış Yönetimi

“Kurum hedeflerine ulaşabilmek için öncelikle satış hedeflerinin gerçekleşmesi gerekir. Bu da ancak satışın iyi yönetilmesi ile mümkündür. Satışı yönetenlerin gereken yetkinliğe sahip olması satışta fark yaratır.”

Tanım:

Satış faaliyetlerinin etkin şekilde yönetilmesini sağlayacak hedef yönetimi, müşteri yönetimi, insan yönetimi, bütçe yönetiminden her biri satış yönetiminin önemli bir parçasını oluşturur. Eğitim, bu alanlarda katılımcıların uygulayarak bilgi ve becerilerini artırmayı amaçlar.

İçerik: 

Eğitim iki aşamada gerçekleştirilir.

 • Müşteri Yönetimi: Müşteri segmentasyonu, müşteri analizi, hedef belirleme, müşteri ilişki yönetimi
 • Takım Yönetimi: Kadro seçimi, görevlendirme, hedef indirgeme ve toplantı yönetimi
 • Liderlik: Durumsal liderlik, motivasyon, performans değerlendirme


konularında yaşanmış tecrübe, örnek ve vakalar ile desteklenen teorik bilgilendirme verilir.

Sonraki aşamada "Satış Yönetim Simülasyonu" oynatılarak uygulama yaptırılır.

Kazanımlar

 • Satış faaliyetlerini bütünsel ve pratik olarak tecrübe etmek
 • Satış yönetimine daha analitik bakabilmek
 • Satış gücünü daha iyi takip edebilmek, değerlendirebilmek ve motive edebilmek için bakış açısı kazanmak
 • Müşteri yönetiminin temel prensiplerini kavramak
 • Takım yönetimi ve liderlikle ilgili uygulanabilir yaklaşımları görmek


Katılımcı Profili:
Satışla doğrudan ilgili olan ve kendisine bağlı kadroları yönetmekle sorumlu satış yöneticileri, bölge satış müdürleri, satış takım liderleri ve bayi satış yöneticileri.

 

    başa dön  

 

Bankalarda Şubecilik

“Şubelerin başarısı çalışanlarının bankacılığın temel faaliyetlerine bütünsel olarak bakabilmeleri, fırsatları ve riskleri doğru değerlendirerek sorumluluk alabilmelerinden geçer.”

Tanım:

Banka hedefleri doğrultusunda şube faaliyetlerini planlamak, mevduat toplamak, kredi vermek gibi şubeciliğin temelini oluşturan operasyonel faaliyetlerin simülasyon ortamında tecrübe edildiği eğitim programıdır.

İçerik: 

Eğitim iki aşamada gerçekleştirilir.

 • Zaman yönetimi, iş planlama
 • Kredi Analizi
 • Risk ve Getiri Analizi
 • Şubeler Cari İşleyişi


konularında yaşanmış tecrübe, örnek ve vakalar ile desteklenen teorik bilgilendirme verilir.

Sonraki aşamada Şube Yönetim Simülasyonu oynatılarak uygulama yaptırılır.

Kazanımlar

 • Şube faaliyetlerini bütünsel ve pratik olarak tecrübe etmek, her yönüyle işleyişini görmek
 • Getiri, maliyet ve risk arasındaki ilişkinin ve dengenin temel unsurlarını kavramak
 • Maliyet, kar-zarar ve finansal sonuçları analiz etmek, kullanmak
 • Kurum hedefleriyle uyumlu çalışmanın önemini anlamak
 • Hızlı ve doğru karar almanın önemini kavramak
 • İş süreçleri arasındaki ilişkiyi kurabilmek


Katılımcı Profili:
Şube faaliyetlerinin bütününü göstermek açısından, şubelerde görev yapan yetkililer, yönetmenler ve müdürlük havuzunda yer alan çalışanlar ile şube faaliyetleri hakkında farkındalıklarını artırmak açısından bölge ve genel müdürlükte görev yapan uzmanlar, yönetmenler.

 

    başa dön  

 

Demo ister misiniz?
     
Copyright © İyosim Yönetim Teknolojileri Ltd. Şti.
design & development: RejavuAnasayfa